De Amsterdamse haven maakt werk van de energietransitie door de zeecruise te verduurzamen. In 2025 gaat de zeecruise aan de walstroom bij de Amsterdamse Cruiseterminal, Passenger Terminal Amsterdam (PTA). Hierdoor daalt de uitstoot van een cruiseschip aan de kade en verbetert de luchtkwaliteit in de omgeving.

Port of Amsterdam wil voorloper zijn in de energietransitie. Daarom versnelt zij de aanleg van groene walstroom voor de zeecruise èn de riviercruise. Met walstroom worden de ligplaatsen bij de PTA vergroend. Hierdoor wordt de CO2-uitstoot van een zeecruise schepen aan de kade significant verlaagd. Het verbetert de luchtkwaliteit door de afname van onder meer fijnstof. Doordat de schepen hun generatoren niet meer hoeven te gebruiken, draagt walstroom ook bij aan de vermindering van geur en geluid.

Aanlegtraject

Samen met netbeheerder Liander is Port of Amsterdam gestart met de ontwerpfase. Een van de onderdelen daarvan is de aanleg van een stroomkabel. Deze moet begin 2025 gereed zijn. Parallel hieraan wordt aan het ontwerp van de benodigde installaties bij de PTA gewerkt. Voor deze fase heeft het havenbedrijf een Europese subsidie gekregen. De verwachting is dat de Europese aanbesteding na de zomer kan starten, zodat zowel zee- als riviercruise schepen vanaf de start van het cruiseseizoen in 2025 gebruik kunnen maken van de walstroom bij de PTA. Aanvullend wordt verkend of het mogelijk is om de beschikbare stroom ook in te zetten voor andere doeleinden zoals bijvoorbeeld laadinfrastructuur.

Visie Schone Scheepvaart

De aanleg van walstroom bij de PTA is onderdeel van de Visie Schone Scheepvaart (hier te vinden) waarin Port of Amsterdam de route uitstippelt om de scheepvaart te verduurzamen. In 2050 moet de scheepvaart in de Amsterdamse haven emissievrij zijn.

Dorine Bosman, Chief Investment Officer bij Port of Amsterdam: “Met de aanleg van walstroom maken we werk van het verbeteren van de luchtkwaliteit in de omgeving én verduurzamen we de cruise. Ook gaan wij zeecruise selectiever toelaten. Vanaf 2024 mogen schepen met oudere motoren niet meer aanmeren bij de PTA. Schepen die vanaf 2025 aan de walstroom kunnen, krijgen voorrang om bij de PTA af te meren. Wij investeren in een schone haven, in schone scheepvaart en een schone stad.”