Costa Group en de methanolproducent, Proman, hebben een memorandum van overeenstemming (MOU) ondertekend om de implementatie van methanol als scheepsbrandstof voor de cruise-industrie verder te stimuleren.
Het partnerschap heeft tot doel de energietransitie en het koolstofarm maken van de bestaande vloot te versnellen door de levering van duurzame methanol te verbeteren, de weg vrij te maken voor de aanpassing van bestaande schepen om op schone brandstof te varen, en door te investeren in nieuwe methanolaangedreven nieuwbouwschepen.
Het MOU bevestigt het potentieel van methanol om een sleutelrol te spelen in de voortdurende vermindering van de uitstoot van broeikasgassen in de cruisesector en andere scheepvaartsegmenten. Het is een schoner brandende brandstof die verontreinigende stoffen in de lucht, zoals fijnstof en zwaveloxiden, vrijwel elimineert en die algemeen verkrijgbaar is en in toenemende mate wordt geproduceerd via koolstofarme, biogene of op waterstof gebaseerde routes. Bij gebruik in brandstofcellen heeft methanol het potentieel om in de nabije toekomst levenscyclus nul-emissies mogelijk te maken.
Methanol is in opkomst als een leidende alternatieve brandstof om de doelstellingen voor het terugdringen van broeikasgassen te halen dankzij zijn gemakkelijk te hanteren eigenschappen, waardoor het aantrekkelijk is voor zowel nieuwbouw als voor het ombouwen van bestaande schepen. Als een van de meest verhandelde chemische grondstoffen, zou de infrastructuur voor scheepsbevoorrading kunnen worden aangepast aan de bestaande infrastructuur. Alle vormen van methanol, of het nu gaat om aardgas, koolstofarm of hernieuwbaar, kunnen worden gemengd, ongeacht het productietraject. Het maakt daarom een betrouwbaar overgangspad mogelijk naar volledig broeikasgasneutrale cruiseschepen in de nabije toekomst.
“We verkleinen de ecologische voetafdruk van onze vloot terwijl we in de haven en op zee zijn, investeren in geavanceerde milieutechnologieën en werken samen met bedrijven zoals Proman die een passie delen voor duurzame energietransitie. Door cruiseschepen in staat te stellen methanol als voortstuwingsbrandstof te gebruiken, volgt Costa de ambitie om tegen 2050 de volgende grote stap te zetten naar broeikasgasneutrale operaties van onze vloot”, aldus Dr. Christoph Schladoer, VP Decarbonisation Costa Group.